Job Fair February 24, 2019 at TKP Garden City Sakae Ekimae, 6F Nagoya Hirokoji Place, Sakae 4-2-29, Naka-ku, Nagoya-shi, Aichi-ken