News TOP

News Detail

Mga magsasaka sa Cebu natulungan ng Japanese volunteerIsang volunteer ng Japan Overseas Cooperation Volunteer (JOCV) na nakatalaga sa Cebu ang tumutulong sa kabuhayan ng mga magsasaka roon sa pamamagitan ng organic at sustainable farming.

Nakahanap si Mikio Miyazoe ng restaurant na pagbabagsakan ng ani ng mga magsasaka ng Anao Farmers Association.

“I’m happy to somehow help open doors for the farmers in terms of market for their products. My work for the past two years was to help the farmers in Ginatilan learn about organic farming and make it sustainable,” ani Miyazoe.

Bago maging JOCV volunteer ng Japan International Cooperation Agency (JICA) ay bahagi si Miyazoe ng isang research sa Oregon State University sa Amerika.

Nakilala niya si Koen Segers, ang may-ari ng Belgian Bistro, isang restaurant sa Santander na binibentahan ng organic vegetables ng mga magsasaka ng asosasyon na kanyang tinutulungan.

“The quality of vegetables from them [farmers in Ginatilan] is better than what we get from other markets. Since they’re organic, the dishes we prepare are also better and we are also able to help the farmers,” ani Segers.

Isa si Maria Cabañog sa mga natulungan ni Miyazoe. Kabilang sa mga gulay na inaani niya at ng mga kasamang magsasaka ay lettuce, Japanese cucumber, carrots, bell pepper, eggplant at cherry tomatoes.

“We found an opportunity in organic farming after a Japanese volunteer [Miyazoe] taught us compost making and how to use locally available materials like coconut husks to condition our soil,” ani Cabañog.

“Hopefully, our place will become known as an agro eco-tourism destination in the future,” dagdag pa niya.

Sa kasalukuyan ay sinasanay na nina Cabañog sa organic farming ang mga magsasaka sa Barangay Salamanca.

“I hope that the farmers would grow and market their products on their own. For other Japanese volunteers, the lesson I can share is to continue sharing ideas with the community and not be the main worker or implementor of projects. When we are working together with the community, things move forward,” saad ni Miyazoe.

Pinoy Gazette