News TOP

News Detail

Level up business: Puntiryahin ang B2B marketKadalasan ang kaagad na pinupuntirya ng maliliit at nagsisimulang negosyante ay mga ordinaryong mamimili. Ang tawag dito ay business to customers (B2C) na kung saan ang bibili ay huling kokonsumo sa produkto o serbisyo. Mas madali nga naman silang mapagbentahan kaysa sa business to business (B2B) costumers o kapwa may negosyong kliyente. Bagaman mapanghamon ang makuha ang loob ng ganitong klase ng mga kliyente ay mainam din itong puntiryahin.

Sulit sa pagod

Ang isang hamon sa B2B clients ay karaniwang maramihan o bultuhan ang kanilang order. Kaya kung maliit pa ang puhunan at makinarya ay mahihirapan nga ang maliit na negosyante na pagtuunan sila subalit kung ang hamon na ito ay hindi naman palaging balakid. Ito ay lalo na kung ang maliit na negosyante ay marunong sa pakikipagnegosasyon, tumutupad sa usapan, at mapagkakatiwalaan.

Totoo na mangangailangan ng mahaba-habang pasensya at gumugugol ng mahabang panahon sa paghikayat ng B2B customers pero sulit ito sa oras. Bakit? Mas may posibilidad na malaki at palagi ang kanilang pagbili ng mga produkto. Kung ganoon ay mas magiging matatag ang pasok ng pera sa kanilang pinagkukunan ng produkto.

Dagdag pa rito ay hindi rin naman masyadong malayo ang iuukol na panahon at pera para sa promosyon ng B2C to B2B. Kung iisipin ang gastos sa pagpapatalastas ay pareho lang pero makakasiguro na hindi lang pira-piraso ang kapalit nito, kundi maramihang order mula sa isang kumpanya.

Seryosong kausap

Bagaman may mahirap na ka-transaksyon minsan, karamihan pa rin sa B2B customers ay mas seryosong kausap. Bilang mga kapwa negosyante ay alam ng B2B clients ang kainaman ng mabilis at maayos na negosasyon. Ayaw nito ang pagsasayang ng panahon at pera dahil sa bawat pagbili nila ang nakasalalay ay takbo rin ng kanilang negosyo.

Katunayan, ang magandang dahilan kung bakit mayroong business permits ay para makuha rin ang loob ng B2B customers. Kapag legal kasi ang isang tindahan ay pahahalagahan nito ang kontrata, resibo, at ibang ebidensya ng pakikipagtransaksyon.

Ang “business buyers” din ay hindi nakabase sa emosyonal na aspeto. Bagkus ay tinitingnan nila ang praktikal na mga rason kung bakit kailangang tangkilikin at panatilihin ang kanilang relasyon sa kanilang sellers.
Angat na negosyo
Siyempre ang unang punto sa pagpuntirya sa B2B market ay ang mas mataas na pasok ng pera. Kahit hindi sa lahat ng pagkakataon ay bultuhan ang kanilang order, ang mga B2B ay ang tipo pa rin ng kliyenteng handang maglabas ng pera.

Ang layunin nila ay makakuha pa ng kalidad na serbisyo at produkto mula sa supplier para sa sarili nitong mga customers. Namumuhunan sila hindi lang sa murang presyo kundi doon sa maaasahan at magpapalakas ng kanilang produksyon. Inaalagaan nilang mabuti ang kanilang imahe kaya gusto nila ng matatag na kalakalan sa kapwa nila negosyante.

Maganda rin ang B2B dahil kaya nitong tapatan ang isa o higit pang halaga ng iyong benta sa B2C market. Katunayan ay hindi mo rin kailangan ng maraming kausap para sa mas maraming benta. May iba ngang small business owner na kahit isa o dalawa lang ang B2B client ay kaya ng umangat ang antas ng pagnenegosyo.

MJ Gonzales / Pinoy Gazette