Contact Us

REMINDER: Job openings are for applicants who has proper Visa to work in Japan. We do not provide Visa support.

For inquiries on how to advertise in PinoyLife.JP,
please call (81)3-3549-7630 (Japanese/English/Filipino)
      ※Business Hours 10:00-19:00

For E-mail inquiry, click here (SSL secured page) and
select 「PinoyLife.JP」 from dropdown list.
      ※Inquiries received over weekends, national holidays, New Year Holidays, etc. will be processed on the first working day.

(Paalala: Ang mga trabahong nakalagay sa website na ito ay mga binayarang anunsyo galing sa iba't ibang kumpanya sa Japan. Ang mga advertisement na nakasaad dito ay para sa lahat ng nasyonalidad na naninirahan lamang sa Japan at may karampatang Visa.
Kung ikaw ay nasa Pilipinas o ibang bansa at nais mong magtrabaho sa Japan, mangyaring makipag-ugnayan sa kinauukulang ahensya ng gobyerno katulad ng Philippine Overseas Employment Agency (POEA) o sa pinakamalapit na Japanese Embassy sa inyong lugar.
Note: The Job Listings posted on our website are paid advertisements from different Japanese companies that target any nationality living in Japan with proper Visa.
If you are outside Japan and want to know the procedure how to find job, please inquire to proper government agencies.
*Philippine Overseas Employment Agency (POEA) (63)2-722-1144 / (63)2-722-1155
*Japan Embassy (near your country of location) )